Vè Kính Thần – Con người có bao nhiêu là kính Thần?


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002421000{main}( ).../index.php:0
20.0003422760require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.752160354728require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.758160414448include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.962762070752the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.962962073800apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'Vè Kính Thần - Con người có bao nhiêu là kính Thần?\r\nBạn có tự hỏi, sinh mệnh từ đâu?\r\nquả trứng con sâu, hạt ngô hạt thóc\r\ncon gà con sóc, ai đã tạo nên\r\nmỗi một cái tên, đều có nguồn gốc\r\nCon người là gốc, do Thần tạo nên.\r\nmặt đất linh thiêng, bao dung vạn vật\r\nmặt trăng là rỗng, trái đất tự quay\r\nai đẩy chúng đây, mãi là ẩn đố\r\nCon người muốn ở, trên trái đất này\r\ntạo ra cỏ cây, muô'... ).../post-template.php:253
70.962962074200WP_Hook->apply_filters( $value = 'Vè Kính Thần - Con người có bao nhiêu là kính Thần?\r\nBạn có tự hỏi, sinh mệnh từ đâu?\r\nquả trứng con sâu, hạt ngô hạt thóc\r\ncon gà con sóc, ai đã tạo nên\r\nmỗi một cái tên, đều có nguồn gốc\r\nCon người là gốc, do Thần tạo nên.\r\nmặt đất linh thiêng, bao dung vạn vật\r\nmặt trăng là rỗng, trái đất tự quay\r\nai đẩy chúng đây, mãi là ẩn đố\r\nCon người muốn ở, trên trái đất này\r\ntạo ra cỏ cây, muô'..., $args = [0 => 'Vè Kính Thần - Con người có bao nhiêu là kính Thần?\r\nBạn có tự hỏi, sinh mệnh từ đâu?\r\nquả trứng con sâu, hạt ngô hạt thóc\r\ncon gà con sóc, ai đã tạo nên\r\nmỗi một cái tên, đều có nguồn gốc\r\nCon người là gốc, do Thần tạo nên.\r\nmặt đất linh thiêng, bao dung vạn vật\r\nmặt trăng là rỗng, trái đất tự quay\r\nai đẩy chúng đây, mãi là ẩn đố\r\nCon người muốn ở, trên trái đất này\r\ntạo ra cỏ cây, muô'...] ).../plugin.php:189
80.981362096112SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="3qLz9zvDLas" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Vè Kính Thần &#8211; Con người có bao n'... ).../class-wp-hook.php:303
90.999163536672SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="3qLz9zvDLas" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Vè Kính Thần &#8211; Con người có bao n'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.999363549552preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="3qLz9zvDLas" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Vè Kính Thần &#8211; Con người có bao n'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

Vè Kính Thần – Con người có bao nhiêu là kính Thần?
Bạn có tự hỏi, sinh mệnh từ đâu?
quả trứng con sâu, hạt ngô hạt thóc
con gà con sóc, ai đã tạo nên
mỗi một cái tên, đều có nguồn gốc
Con người là gốc, do Thần tạo nên.
mặt đất linh thiêng, bao dung vạn vật
mặt trăng là rỗng, trái đất tự quay
ai đẩy chúng đây, mãi là ẩn đố
Con người muốn ở, trên trái đất này
tạo ra cỏ cây, muôn loài, lục súc
Tôm cá sung túc, vạn vật từ đâu?
Thần nói một câu, tạo ra thế giới
Thần từ thiên giới, liên tục hạ phàm
truyền nơi thế gian, Thiên Nhân hợp nhất
kính Trời kính Đất, vạn vật tương thông
Thần núi Thần sông, đều là hòa hợp
ai cũng đều biết, thiện ác chính tà
có quỷ có ma, nhân quả báo ứng
Người chẳng muốn đứng cùng với yêu ma.
lương thiện thật thà, hướng về chân đạo
luân hồi một dạo, phản bổn quy chân
trong tâm kính Thần, đó là Thiên Đạo.
đến lúc Thần bảo, là biết quay về.
đoạn 2:
Thời gian đằng đẵng, ai cũng đã quên
Thời Thần đặt tên, cho muôn vạn vật
Bây giờ vật chất, khoa học lên ngôi
Điện thoại sánh đôi, với nhiều công nghệ
Lại còn sáng chế, cái thuyết vô Thần
Phủ nhận Phật ân, quên đi nguồn gốc
Đạo đức trượt dốc, phá núi phá sông
Nhận nhầm tổ tông, tiến hoá từ khỉ
Mạo danh Thiên ý, nhân định thắng Thiên
Người chẳng vì tiền, Trời chu đất diệt
Tiểu nhân đắc ý, nịnh bợ cửa sau
Cảnh giác lẫn nhau, người người căng thẳng
Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì thua
Động vật ganh đua, cũng là như thế
Đến chùa cúng lễ, cầu lợi cầu danh
Tư tưởng đấu tranh, có Thần không nhỉ?
Thần thấy khiếp sợ, bỏ người mà đi
Phật Chủ từ bi, lại rơi giọt lệ
Truyền Pháp cứu thế, khổ độ thế nhân

Quay lại với Thần, trở về Thiên giới!
————————————————————-
Website học Pháp Luân Công: http://vi.falundafa.org
————————————————————-
– Fanpage- Tâm Tính đề cao nhờ Tu luyện Pháp Luân Công
+ http://bit.ly/2DpRJk9
————————————————————–
#info_falun_dafa#
————————————————————–
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI, BẠN CÓ THỂ CẬP NHẬT VIDEO MỚI NHẤT BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ KÊNH
Và xem thêm các video khác tại đây: https://bitly.vn/6kte

(Lượt xem 21 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *