Từ chuyện Đát Kỷ học đàn, ngẫm về phong độ của người ‘tài tử’ – Tinh Hoa TV


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005421328{main}( ).../index.php:0
20.0007423088require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.627360666304require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.631060726024include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.819662344888the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.819862346656apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt, bổng trầm, khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo. Ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần, dường như thoát tục, duy có Ðát Kỷ lòng chứa tà ma, không có ý nghe đàn, chỉ lo giỡn mặt, vì vậy Ðát Kỷ làm bộ mắc cỡ, liếc mắt cười duyên, nhìn Bá Ấp Khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bá Ấp Khảo là đứa con chí hiếu, đường xa ngàn dặm, một t'... ).../post-template.php:253
70.819862347056WP_Hook->apply_filters( $value = 'Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt, bổng trầm, khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo. Ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần, dường như thoát tục, duy có Ðát Kỷ lòng chứa tà ma, không có ý nghe đàn, chỉ lo giỡn mặt, vì vậy Ðát Kỷ làm bộ mắc cỡ, liếc mắt cười duyên, nhìn Bá Ấp Khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bá Ấp Khảo là đứa con chí hiếu, đường xa ngàn dặm, một t'..., $args = [0 => 'Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt, bổng trầm, khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo. Ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần, dường như thoát tục, duy có Ðát Kỷ lòng chứa tà ma, không có ý nghe đàn, chỉ lo giỡn mặt, vì vậy Ðát Kỷ làm bộ mắc cỡ, liếc mắt cười duyên, nhìn Bá Ấp Khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bá Ấp Khảo là đứa con chí hiếu, đường xa ngàn dặm, một t'...] ).../plugin.php:189
80.837962363344SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="weoaAR31hBU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt'... ).../class-wp-hook.php:303
90.851163798272SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="weoaAR31hBU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.851363802960preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="weoaAR31hBU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

Tiếng đàn vừa gảy lên, nghe réo rắt, bổng trầm, khiến cảnh vật xung quanh biến thành huyền ảo. Ai nghe thấy đàn cũng mê mẩn tâm thần, dường như thoát tục, duy có Ðát Kỷ lòng chứa tà ma, không có ý nghe đàn, chỉ lo giỡn mặt, vì vậy Ðát Kỷ làm bộ mắc cỡ, liếc mắt cười duyên, nhìn Bá Ấp Khảo chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Bá Ấp Khảo là đứa con chí hiếu, đường xa ngàn dặm, một thân lặn lội đến Triều Ca, cố tìm cách chuộc tội cha già, lòng như sắt đá, lo gì nghĩ bướm ong, do đó, Bá Ấp Khảo không hề ngẩng nhìn Ðát Kỷ, chỉ lo dạy cho mau.

Tinh Hoa TV #KênhChuyênĐề cập nhật các loạt bài phân tích sâu về các vấn đề đang diễn ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chúng tôi mong muốn gửi đến Quý khán giả những thông tin đúng đắn, xác thực, chân thật, giúp mọi người có cái nhìn khách quan hơn về những gì đã, đang và sẽ xảy ra trong thời gian tới!
Tinh Hoa TV #KênhChuyênĐề mong muốn được phục vụ Quý khán giả tốt hơn, vì thế, đừng chần chừ gửi những phản hồi, ý kiến, đóng góp của mọi người đến với Kênh thông qua các bình luận, like, share hoặc qua email của kênh:
Email: [email protected]
Wesbite: https://tinhhoa.net/
Fanpage: https://www.facebook.com/suthatvatruy
#tinhhoatv #tinhhoa #tinhhoa_tv

(Lượt xem 28 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *