Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác – Tâm Linh Cuộc Sống


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004421216{main}( ).../index.php:0
20.0007422976require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.594360672192require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.597660731912include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.795862288456the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.795962296624apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác\nBà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thời Trung Quốc cận đại, còn được gọi là "Đệ nhất phu nhân vĩnh cửu". Tống Mỹ Linh phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ: Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác.\nBà xuất thân trong một gia đình danh giá và tốt nghiệp Học viện Wellesl'... ).../post-template.php:253
70.796062297024WP_Hook->apply_filters( $value = 'Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác\nBà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thời Trung Quốc cận đại, còn được gọi là "Đệ nhất phu nhân vĩnh cửu". Tống Mỹ Linh phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ: Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác.\nBà xuất thân trong một gia đình danh giá và tốt nghiệp Học viện Wellesl'..., $args = [0 => 'Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác\nBà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thời Trung Quốc cận đại, còn được gọi là "Đệ nhất phu nhân vĩnh cửu". Tống Mỹ Linh phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ: Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác.\nBà xuất thân trong một gia đình danh giá và tốt nghiệp Học viện Wellesl'...] ).../plugin.php:189
80.822162319128SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="ITatv1cyeV4" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Trong tương lai, mỗi người sẽ phải l'... ).../class-wp-hook.php:303
90.844663759688SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="ITatv1cyeV4" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Trong tương lai, mỗi người sẽ phải l'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.844963772568preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="ITatv1cyeV4" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Trong tương lai, mỗi người sẽ phải l'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác
Bà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, là một nhà lãnh đạo nổi tiếng thời Trung Quốc cận đại, còn được gọi là “Đệ nhất phu nhân vĩnh cửu”. Tống Mỹ Linh phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ: Trong tương lai, mỗi người sẽ phải lựa chọn giữa thiện và ác.
Bà xuất thân trong một gia đình danh giá và tốt nghiệp Học viện Wellesley nổi tiếng ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Bà rất thông thạo tình hình chính trị quốc tế, năm 1943, bà được mời diễn thuyết với chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” tại Quốc hội Hoa Kỳ, bà là người phụ nữ phương Đông đầu tiên được mời diễn thuyết tại Quốc hội Hoa Kỳ. Bài phát biểu này đã làm cho mọi tầng lớp xã hội ở Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho chiến thắng trong tương lai của cuộc kháng chiến. Bà cũng được bình chọn là một trong mười phụ nữ được ngưỡng mộ nhất Hoa Kỳ.
Sau chiến thắng của Trung Quốc trong Kháng chiến chống Nhật, tình hình quốc tế đã có những thay đổi mới. Quốc tế Cộng sản đã thâm nhập khắp thế giới và giúp ĐCSTQ nắm chính quyền ở Trung Quốc. Chỉ trong vài năm, tổ chức này đã nâng cao sức mạnh quân đội của ĐCSTQ nhiều lần, đồng thời kiểm soát giới chính trị và dư luận Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, mọi người thuộc mọi tầng lớp ở Hoa Kỳ thường tin rằng ĐCSTQ là một nhà cải cách ruộng đất “đấu tranh cho tự do.” Ngoài một số nhà lãnh đạo khôn ngoan: Patton, Tướng MacArthur, và Đại sứ Stuart, rất ít người trong Hoa Kỳ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cuối năm 1948, để lật ngược tình thế, Tống Mỹ Linh một lần nữa sang Hoa Kỳ tìm viện trợ nước ngoài, nhưng không thay đổi được chính sách Trung Hoa của Hoa Kỳ. Cuối cùng, ĐCSTQ đã nắm chính quyền. Vài tháng sau, vào ngày 6 tháng 1 năm 1950, Anh, một cựu đồng minh của Thế chiến II, đã công nhận chế độ ĐCSTQ.
Lúc này, Tống Mỹ Linh ở Hoa Kỳ quyết định quay trở lại Đài Loan, trước khi đi bà đã đọc một bài “Bài diễn thuyết trên đài phát thanh Hoa Kỳ tại New York”, trong bài phát biểu này, bà nói rằng rằng, bất kể tình huống nào Trung Quốc (Trung Hoa Dân Quốc) cũng phải chiến đấu tới cùng. Cuộc chiến này thì không chỉ là cuộc nội chiến của Trung Quốc, mà còn là cuộc chiến giữa thiện và ác trên toàn thế giới. Bà cho rằng, trong tương lai:
Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ phải lựa chọn giữa tự do và cộng sản, tức là lựa chọn giữa cái thiện và cái ác, và cuối cùng, công lý sẽ đánh bại cái ác!
Đọc phân đoạn này của chương trình phát sóng 70 năm sau, dưới làn sóng chống cộng trên toàn cầu, nó càng có ý nghĩa lịch sử hơn. Sau đây là toàn văn bài phát biểu để bạn đọc tham khảo:
Xin mời các bạn lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi.

🔔 hãy đăng ký kênh #Tâm_Linh_Cuộc_Sống vàn Youtube để xem thêm nhiều video mới mỗi ngày từ chúng tôi bạn nhé!
👉 Đăng ký Tâm Linh Cuộc Sống: https://youtube.com/thuvientamlinh?sub_confirmation=1
==
Nội dung bản quyền tuân theo giấy phép chuẩn của Youtube. Mọi thông tin liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

(Lượt xem 10 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *