Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh #835


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004421504{main}( ).../index.php:0
20.0006423264require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.631260712832require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.637160773064include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.832862192032the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.833162200200apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '✿ Lắng đọng đêm về #835: Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh.\r\n★ Đăng ký kênh "Lắng đọng đêm về": <a href="https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1" rel="nofollow">https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1</a>\r\n\r\nXin chào quý thính giả đến với chương trình audio “Lắng đọng đêm về” của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Ng'... ).../post-template.php:253
70.833162200600WP_Hook->apply_filters( $value = '✿ Lắng đọng đêm về #835: Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh.\r\n★ Đăng ký kênh "Lắng đọng đêm về": <a href="https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1" rel="nofollow">https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1</a>\r\n\r\nXin chào quý thính giả đến với chương trình audio “Lắng đọng đêm về” của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Ng'..., $args = [0 => '✿ Lắng đọng đêm về #835: Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh.\r\n★ Đăng ký kênh "Lắng đọng đêm về": <a href="https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1" rel="nofollow">https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1</a>\r\n\r\nXin chào quý thính giả đến với chương trình audio “Lắng đọng đêm về” của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Ng'...] ).../plugin.php:189
80.856662229288SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="aF6gwMkF-9Y" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>✿ Lắng đọng đêm về #835: Người'... ).../class-wp-hook.php:303
90.877963669848SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="aF6gwMkF-9Y" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>✿ Lắng đọng đêm về #835: Người'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.878163682728preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="aF6gwMkF-9Y" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>✿ Lắng đọng đêm về #835: Người'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

✿ Lắng đọng đêm về #835: Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh.
★ Đăng ký kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1

Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio “Lắng đọng đêm về” của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn.

Câu chuyện: Người có duyên phận được Phật cứu? Thử ngẫm sẽ tường minh

Xưa vào triều Tống, có câu chuyện Phật sống Tế Công xé quạt giúp hai cụ già nghèo, từ đó có tên “ngõ quạt” lưu danh điển tích muôn đời. Kỳ thực, ấy là người có duyên được Phật cứu độ. Từ chuyện xưa mà ngẫm: Ngày nay Phật có đang cứu độ con người hay không?

XEM THÊM  Lắng đọng đêm về #68

Tế Công (1140- 1209, tên thật Lý Tu Duyên) là một nhân vật có thật và cũng là nhân vật trong tác phẩm văn học dân gian Trung Quốc. Sau khi ngộ đạo thì ngài giả điên giả khùng tại thế nên còn được gọi là Tế Điên Hòa Thượng. Ngài đi khắp nơi cứu độ thế nhân, lời nói là khuyên người đời hướng thiện, hành động là độ chúng sinh quay đầu về bờ. Vậy nên người người xem ngài là Phật sống tại thế, xưng gọi ngài ấy là Tế Công Hoạt Phật.

Tế Điên Hòa Thượng sinh ra có gương mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan đoan chính, tướng mạo thanh tú bất phàm, chỉ có điều cứ khóc mãi chẳng ngưng, khóc mãi cho đến ba hôm, lão phương trượng của chùa Quốc Thanh đến chúc mừng. Vừa mới nhìn thấy hoà thượng thì cậu bèn lập tức ngừng khóc, nhếch mép cười. Phương trượng Tánh Không trưởng lão đặt cho cậu bé cái tên Lý Tu Duyên.

XEM THÊM  #1011: Trong kiếp luân hồi, nhân sinh có bao nhiêu điều một đi không trở lại

Lý Tu Duyên thông minh, hoạt bát, đọc hiểu rất nhanh, yêu thích sách kinh điển. Sau khi cha, mẹ lần lượt qua đời thì cậu đến chùa Linh Ẩn dưới núi Phi Lai Phong ở Hàng Châu xuất gia, bái Nguyên Không trưởng lão làm thầy.

Nguyên Không trưởng lão (hiệu là Viễn Hạt Đường) đặt cho cậu cái pháp danh gọi là Đạo Tế. Sau khi ngộ đạo thì giả điên giả khùng tại thế, đi khắp nơi hàng yêu trừ quái, trị bệnh cho các trung thần hiếu tử, trinh nữ tiết phụ, dùng diệu pháp cứu giúp đời, công đức vô lượng.

Đến nay các chùa như chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, chùa Tịnh Từ, chùa Hổ Bào… vẫn còn lưu lại rất nhiều những tích xưa, bởi vì ngài đi khắp nơi cứu người, khải tử hoàn sinh, vậy nên người người đều xem ngài là Phật Sống tại thế, xưng gọi ngài ấy là Tế Công Hoạt Phật.

XEM THÊM  T.ộ.i á.c dẫn đến d.i.ệ.t v.o.n.g — Đại Kỷ Nguyên Video

Một lần, Tế Công xé quạt giúp hai cụ già nghèo qua cơn khốn khó, từ đó nơi hai cụ sinh sống được gọi tên là “ngõ quạt”. Truyện trích trong “Cao Tăng truyền kỳ” như sau:…
❋ Xem thêm: https://www.dkn.tv/van-hoa/nguoi-co-duyen-phan-duoc-phat-cuu-thu-ngam-se-tuong-minh.html

❂ CÁC KÊNH CHÍNH THỨC ❂
   ► Website:  https://www.daikynguyen.tv
► Fanpage: https://www.facebook.com/DaiKyNguyenVietnamese
Kênh tổng hợp: https://www.youtube.com/DaiKyNguyenNews?sub_confirmation=1
► Kênh tin tức: https://www.youtube.com/DKNNews?sub_confirmation=1
► Kênh video: https://www.youtube.com/DKNVideo?sub_confirmation=1
► Kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1
► Ứng dụng iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dkn-tv/id1293841919?mt=8
► Ứng dụng Android: https://mapp.dkn.tv/dkn.apk
─────────────────────────────────────
#langdongdemve #daikynguyen #dkn #dknaudio #dknvideo #dkntv #audio #radio #chuyenkehangdem #truyendemkhuya #kechuyendemkhuya

(Lượt xem 14 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *