Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật có cảnh tỉnh thế nhân? – Tâm Linh Cuộc Sống


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001421128{main}( ).../index.php:0
20.0002422888require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
32.928960329264require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
42.932360388984include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
53.243961926808the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
63.244161928576apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật có cảnh tỉnh thế nhân?\nPhần lớn con người thường tin vào khoa học. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết, trước khi đại nạn xảy ra, cao nhân sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cảnh tỉnh thế nhân vượt qua kiếp nạn. \nCổ nhân có câu: “Ông Trời có đức hiếu sinh”, “Trời không đoạn tuyệt đường sống của con người”. Thần Phật từ bi sẽ không bỏ rơi '... ).../post-template.php:253
73.244161928976WP_Hook->apply_filters( $value = 'Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật có cảnh tỉnh thế nhân?\nPhần lớn con người thường tin vào khoa học. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết, trước khi đại nạn xảy ra, cao nhân sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cảnh tỉnh thế nhân vượt qua kiếp nạn. \nCổ nhân có câu: “Ông Trời có đức hiếu sinh”, “Trời không đoạn tuyệt đường sống của con người”. Thần Phật từ bi sẽ không bỏ rơi '..., $args = [0 => 'Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật có cảnh tỉnh thế nhân?\nPhần lớn con người thường tin vào khoa học. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết, trước khi đại nạn xảy ra, cao nhân sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cảnh tỉnh thế nhân vượt qua kiếp nạn. \nCổ nhân có câu: “Ông Trời có đức hiếu sinh”, “Trời không đoạn tuyệt đường sống của con người”. Thần Phật từ bi sẽ không bỏ rơi '...] ).../plugin.php:189
83.310261942880SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="dP6dYC_xszU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật c'... ).../class-wp-hook.php:303
93.329863377808SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="dP6dYC_xszU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật c'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
103.330063381472preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="dP6dYC_xszU" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật c'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

Khi đại kiếp nạn đến, Thần Phật có cảnh tỉnh thế nhân?
Phần lớn con người thường tin vào khoa học. Tuy nhiên, lịch sử cho chúng ta biết, trước khi đại nạn xảy ra, cao nhân sẽ dùng nhiều phương thức khác nhau để cảnh tỉnh thế nhân vượt qua kiếp nạn. 
Cổ nhân có câu: “Ông Trời có đức hiếu sinh”, “Trời không đoạn tuyệt đường sống của con người”. Thần Phật từ bi sẽ không bỏ rơi những con người ở trong mê nhưng biết thành tâm hối lỗi những sai lầm của mình. Có rất nhiều câu chuyện cổ có ghi chép lại để cảnh tỉnh thế nhân. Mặc dù cách cứu người không hợp với lẽ thường nhưng có thể khảo nghiệm nhân tâm. Từ đó, đánh thức lương tri và thiện niệm của con người. Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây.
Xin mời các bạn lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi.

🔔 hãy đăng ký kênh #Tâm_Linh_Cuộc_Sống vàn Youtube để xem thêm nhiều video mới mỗi ngày từ chúng tôi bạn nhé!
👉 Đăng ký Tâm Linh Cuộc Sống: https://youtube.com/thuvientamlinh?sub_confirmation=1
==
Nội dung bản quyền tuân theo giấy phép chuẩn của Youtube. Mọi thông tin liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

(Lượt xem 24 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *