Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn của Gia Cát Lượng – Tâm Linh Cuộc Sống


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005421152{main}( ).../index.php:0
20.0007422912require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.610260651360require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.616260711080include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.766762218176the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.766962221224apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn của Gia Cát Lượng\nKhông những là một bậc quân sư lỗi lạc, nhà chính trị đại tài, Gia Cát Lượng còn nổi tiếng với khả năng tiên đoán như Thần. Ông đã tiên tri chính xác về lịch sử Trung Hoa suốt 2.000 năm qua cho đến tận ngày nay, từ các triều đại đã qua cho đến sự xuất hiện và suy bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cu'... ).../post-template.php:253
70.766962221624WP_Hook->apply_filters( $value = 'Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn của Gia Cát Lượng\nKhông những là một bậc quân sư lỗi lạc, nhà chính trị đại tài, Gia Cát Lượng còn nổi tiếng với khả năng tiên đoán như Thần. Ông đã tiên tri chính xác về lịch sử Trung Hoa suốt 2.000 năm qua cho đến tận ngày nay, từ các triều đại đã qua cho đến sự xuất hiện và suy bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cu'..., $args = [0 => 'Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn của Gia Cát Lượng\nKhông những là một bậc quân sư lỗi lạc, nhà chính trị đại tài, Gia Cát Lượng còn nổi tiếng với khả năng tiên đoán như Thần. Ông đã tiên tri chính xác về lịch sử Trung Hoa suốt 2.000 năm qua cho đến tận ngày nay, từ các triều đại đã qua cho đến sự xuất hiện và suy bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cu'...] ).../plugin.php:189
80.787462238512SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="umvPifCFo_U" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn c'... ).../class-wp-hook.php:303
90.804263679072SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="umvPifCFo_U" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Kết cục của ĐCSTQ qua lời <a title="d�'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.804363691952preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="umvPifCFo_U" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>Kết cục của ĐCSTQ qua lời <a target="_'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

Kết cục của ĐCSTQ qua lời dự ngôn của Gia Cát Lượng
Không những là một bậc quân sư lỗi lạc, nhà chính trị đại tài, Gia Cát Lượng còn nổi tiếng với khả năng tiên đoán như Thần. Ông đã tiên tri chính xác về lịch sử Trung Hoa suốt 2.000 năm qua cho đến tận ngày nay, từ các triều đại đã qua cho đến sự xuất hiện và suy bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu lời tiên tri của Gia Cát Lượng đối với số mệnh của ĐCSTQ trong video ngày hôm nay.
Gia Cát Lượng nổi danh là bậc kỳ tài “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, không những tinh thông binh pháp mà còn có năng lực dự đoán phi thường. Ông vốn là một người tu đạo, am hiểu thuật xem tướng, thuật số Dịch lý, từ quan sát thiên tượng mà phán đoán được tương lai. Một dự ngôn nổi tiếng chuẩn xác của Gia Cát Lượng là cuốn sách “Mã Tiền Khóa” (Quẻ bói gieo trước ngựa).
Tương truyền, Gia Cát Lượng sáng tác “Mã Tiền Khóa” vào những lúc nhàn hạ trong quân. Cuốn sách này tuy cực kỳ ngắn gọn, chỉ có 14 khóa, mỗi khóa dự ngôn một thời đại lịch sử, nhưng khi mỗi thời đại qua đi, người ta quay lại xem đều giật mình phát hiện Gia Cát Lượng dự ngôn chuẩn xác phi thường.
Nội dung 10 khóa đầu tiên trong “Mã Tiền Khóa” về cơ bản là mỗi triều đại ứng với một khóa. Tất cả đều vô cùng mạch lạc, rõ ràng, với độ chính xác lên tới 100%. Trong đó, ông đưa ra nhiều dự đoán cực kỳ chuẩn xác về những sự kiện trọng đại như nhà Thục Hán diệt vong, nhà Tấn thống nhất thiên hạ, thời loạn ly sau thời Tấn, những việc đại sự thời nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Thậm chí cả sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc vào năm 1912 cũng không nằm ngoài dự đoán của ông. 
Vậy đối với 4 khóa cuối cùng về thời đại ngày nay, Gia Cát Lượng đã dự ngôn điều gì? Sau đây là lời giải:
Xin mời các bạn lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi.

🔔 hãy đăng ký kênh #Tâm_Linh_Cuộc_Sống vàn Youtube để xem thêm nhiều video mới mỗi ngày từ chúng tôi bạn nhé!
👉 Đăng ký Tâm Linh Cuộc Sống: https://youtube.com/thuvientamlinh?sub_confirmation=1
==
Nội dung bản quyền tuân theo giấy phép chuẩn của Youtube. Mọi thông tin liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

(Lượt xem 65 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *