Giải mã Tây Du: Từ chuyện “Quận Phụng Tiên” hé mở chân cơ giúp thế nhân vượt qua kiếp nạn – TLCS


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004421312{main}( ).../index.php:0
20.0007423072require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.645460689064require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.652860748784include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.871062341008the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.871262349176apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '��� hãy đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc Sống và bật chuông để xem video mới mỗi ngày từ #thuvientamlinh.net bạn nhé!\n===\nGiải mã Tây Du: Từ chuyện “Quận Phụng Tiên” hé mở chân cơ giúp thế nhân vượt qua kiếp nạn\nHồi thứ 87 trong tác phẩm Tây Du Ký mở đầu rằng: “Quận Phụng Tiên khinh Trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa”...\nCâu chuyện kể rằng: Bốn thầy trò Đường Tăng đi đến quận '... ).../post-template.php:253
70.871262349576WP_Hook->apply_filters( $value = '��� hãy đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc Sống và bật chuông để xem video mới mỗi ngày từ #thuvientamlinh.net bạn nhé!\n===\nGiải mã Tây Du: Từ chuyện “Quận Phụng Tiên” hé mở chân cơ giúp thế nhân vượt qua kiếp nạn\nHồi thứ 87 trong tác phẩm Tây Du Ký mở đầu rằng: “Quận Phụng Tiên khinh Trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa”...\nCâu chuyện kể rằng: Bốn thầy trò Đường Tăng đi đến quận '..., $args = [0 => '��� hãy đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc Sống và bật chuông để xem video mới mỗi ngày từ #thuvientamlinh.net bạn nhé!\n===\nGiải mã Tây Du: Từ chuyện “Quận Phụng Tiên” hé mở chân cơ giúp thế nhân vượt qua kiếp nạn\nHồi thứ 87 trong tác phẩm Tây Du Ký mở đầu rằng: “Quận Phụng Tiên khinh Trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa”...\nCâu chuyện kể rằng: Bốn thầy trò Đường Tăng đi đến quận '...] ).../plugin.php:189
80.890062377744SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="KKC43qm-InQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� hãy đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc S�'... ).../class-wp-hook.php:303
90.912863818304SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="KKC43qm-InQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� hãy đăng ký <a title="kênh" href="htt'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.913063831184preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="KKC43qm-InQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� hãy đăng ký <a target="_blank" title="'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

🔔 hãy đăng ký kênh Tâm Linh Cuộc Sống và bật chuông để xem video mới mỗi ngày từ #thuvientamlinh.net bạn nhé!
===
Giải mã Tây Du: Từ chuyện “Quận Phụng Tiên” hé mở chân cơ giúp thế nhân vượt qua kiếp nạn
Hồi thứ 87 trong tác phẩm Tây Du Ký mở đầu rằng: “Quận Phụng Tiên khinh Trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa”…
Câu chuyện kể rằng: Bốn thầy trò Đường Tăng đi đến quận Phụng Tiên, vùng này thuộc về nước Thiên Trúc, vốn là nơi dân cư đông đúc, nhưng bị hạn hán ba năm liền, bách tính khổ không kể xiết, đã chết đói mất hai phần ba dân số, người còn sống cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Quận Hầu có lòng yêu thương dân, niêm yết bảng thỉnh cầu pháp sư cầu mưa cứu lê dân bách tính. Tôn Ngộ Không thấy tình cảnh này mang lòng trắc ẩn muốn ra tay trợ giúp. Vậy là Tề Thiên Đại Thánh bèn niệm chú gọi Đông Hải Long Vương đến làm mưa cứu dân chúng. Long Vương trả lời rằng: “Làm mưa là do Thượng Thiên sai khiến, Tiểu Long không dám làm khi chưa có lệnh, xin Đại Thánh đến Thiên Cung thỉnh Thánh chỉ làm mưa để Tiểu Long hành sự theo chiếu chỉ”.
Tôn Ngộ Không dùng phép Cân đẩu vân bay đến ngoài cổng Tây Thiên Môn thì đã có hai vị Hộ Quốc Thiên Vương đứng chờ ở đó. Thiên Vương nói với Ngộ Không rằng: “Quận Phụng Tiên không có mưa vì bị Trời trừng phạt, bởi vì Quận Hầu mạo phạm Trời Đất, Thượng Đế trách tội, cho lập núi gạo, núi bột, và khóa vàng, đến khi nào núi đổ khóa đứt thì mới cho mưa”.
Ngộ Không không biết ý tứ là gì, muốn gặp Ngọc Đế, Thiên Vương không dám ngăn cản. Ngộ Không đi đến Thông Minh Điện, lại thấy bốn vị Đại Thiên Sư đi đến nói rõ cho Ngộ Không biết là ở đó không được phép mưa. Ngộ Không khăng khăng muốn cầu Ngọc Đế, Thiên Sư không biết làm thế nào đành dẫn Ngộ Không đến trước Ngọc Đế và tấu rõ sự tình. Ngọc Đế nói: “Ba năm trước vào ngày 25 tháng 12, trẫm xuất hành xem xét Vạn Thiên, nổi trôi Tam Giới, ngự giá đến nơi đó, thấy Quận Hầu Thượng Quan bất nhân, đem đồ cúng chay tế Trời đổ cho chó ăn, nói lời dơ bẩn, phạm tội mạo phạm, trẫm lập tức lập ra ba việc này ở trong điện Phi Hương. Các khanh dẫn Tôn Ngộ Không đi xem. Nếu ba việc này hết thì giáng chỉ cho Ngộ Không, nếu không thì chớ quản chuyện”.
Bốn vị Thiên Sư bèn dẫn Hành Giả đến điện Phi Hương, thấy một quả núi gạo cao chừng 10 trượng, một quả núi bột, cao chừng 20 trượng. Bên núi gạo còn có một con gà to bằng nắm tay, mổ từng hạt gạo, lúc nhanh lúc chậm. Bên núi bột có một con chó lông vàng đang liếm từng chút bột ăn, lúc nhiều lúc ít. Bên trái là một cái giá thép, trên giá có treo chiếc khóa vàng, dài khoảng 1 thước 3, 4 tấc, móc khóa to bằng ngón tay cái, ở dưới có ngọn đèn nhỏ đốt móc khóa. Hành Giả không hiểu ý tứ là gì, quay đầu hỏi Thiên Sư. Thiên Sư nói: “Quận Hầu Thượng Quan đã xúc phạm Thượng Thiên, Ngọc Đế lập ra ba việc này, đến khi nào gà ăn hết gạo, chó ăn hết bột, đèn đốt đứt móc khóa thì mới được làm mưa”.
Hành Giả nghe xong kinh hãi mặt thất sắc, không dám bẩm tấu nữa, bước ra ngoài điện, nét mặt xấu hổ lắm. Bốn vị Đại Thiên Sư cười và nói rằng: “Đại Thánh không cần phải phiền não, việc này chỉ cần làm việc thiện là có thể hóa giải. Nếu có một niệm thiện từ, kinh động Thượng Thiên, thế thì núi gạo, núi bột tức khắc sẽ đổ, móc khóa tức thời sẽ đứt. Ngài đi khuyên ông ta quy thiện, phúc tự sẽ đến”.
Xin mời các bạn lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi.

==
#Tâm_Linh_Cuộc_Sống (THUVIENTAMLINH.NET): Sẻ chia văn hóa truyền thống, tâm linh, bí ẩn cuộc sống… giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của kiếp nhân sinh, tìm ra câu trả lời đích thực cho cuộc đời mình.
👉 Để không bỏ lỡ video mới mỗi ngày từ chúng tôi, hãy đăng ký kênh và thường xuyên tìm kiếm #tam_linh_cuoc_song, #TLCS trên Youtube để xem thêm nhiều video mới mỗi ngày từ chúng tôi bạn nhé!
👉 Đăng ký Tâm Linh Cuộc Sống: https://www.youtube.com/c/thuvientamlinh?sub_confirmation=1
==
Nội dung bản quyền tuân theo giấy phép chuẩn của Youtube. Mọi thông tin liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ qua email: [email protected]
Hi vọng những điều may mắn sẽ đến với bạn!

(Lượt xem 28 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *