Điểm Ca Đích Nhân Bản gốc


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005420448{main}( ).../index.php:0
20.0007422208require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.633960579304require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.640360639024include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.749161341072the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.749361342072apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = 'BH: Điểm Ca Đích Nhân\r\n\r\nCa sĩ: Hải Lai A Mộc\r\n\r\nXin tặng bài hát này cho người đang thất vọng.\r\nLà hỉ, là bi thì trần duyên đã định, xin đừng tự dầy vò bản thân.\r\nXin tặng bài hát này cho ai đang lạc lối.\r\nThế sự thăng trầm, đời người vẫn vậy.\r\nHãy cáo biệt nỗi sầu hôm qua....\r\n...\r\n..\r\nXin tặng bài hát này cho người ko vướng bận\r\nTình yêu của tôi sẽ tan vỡ khi có ai chạm vào\r\nXin tặng bài hát '... ).../post-template.php:253
70.749361342472WP_Hook->apply_filters( $value = 'BH: Điểm Ca Đích Nhân\r\n\r\nCa sĩ: Hải Lai A Mộc\r\n\r\nXin tặng bài hát này cho người đang thất vọng.\r\nLà hỉ, là bi thì trần duyên đã định, xin đừng tự dầy vò bản thân.\r\nXin tặng bài hát này cho ai đang lạc lối.\r\nThế sự thăng trầm, đời người vẫn vậy.\r\nHãy cáo biệt nỗi sầu hôm qua....\r\n...\r\n..\r\nXin tặng bài hát này cho người ko vướng bận\r\nTình yêu của tôi sẽ tan vỡ khi có ai chạm vào\r\nXin tặng bài hát '..., $args = [0 => 'BH: Điểm Ca Đích Nhân\r\n\r\nCa sĩ: Hải Lai A Mộc\r\n\r\nXin tặng bài hát này cho người đang thất vọng.\r\nLà hỉ, là bi thì trần duyên đã định, xin đừng tự dầy vò bản thân.\r\nXin tặng bài hát này cho ai đang lạc lối.\r\nThế sự thăng trầm, đời người vẫn vậy.\r\nHãy cáo biệt nỗi sầu hôm qua....\r\n...\r\n..\r\nXin tặng bài hát này cho người ko vướng bận\r\nTình yêu của tôi sẽ tan vỡ khi có ai chạm vào\r\nXin tặng bài hát '...] ).../plugin.php:189
80.774461353656SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="esnozGx26IQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>BH: Điểm Ca Đích Nhân</p>\n<p>Ca sĩ: Hả'... ).../class-wp-hook.php:303
90.799762725008SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="esnozGx26IQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>BH: Điểm Ca Đích Nhân</p>\n<p>Ca sĩ: Hả'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.799962728672preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="esnozGx26IQ" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>BH: Điểm Ca Đích Nhân</p>\n<p>Ca sĩ: Hả'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

BH: Điểm Ca Đích Nhân

Ca sĩ: Hải Lai A Mộc

Xin tặng bài hát này cho người đang thất vọng.
Là hỉ, là bi thì trần duyên đã định, xin đừng tự dầy vò bản thân.
Xin tặng bài hát này cho ai đang lạc lối.
Thế sự thăng trầm, đời người vẫn vậy.
Hãy cáo biệt nỗi sầu hôm qua….

..
Xin tặng bài hát này cho người ko vướng bận
Tình yêu của tôi sẽ tan vỡ khi có ai chạm vào
Xin tặng bài hát này cho những ai gian dối
Trở tay không kịp chính là cuộc đời
Nên tôi học được sự trưởng thành


Trời sắp sáng rùi, ngươi lại một đem thức trắng
Không muốn phụ người trong tim, cũng chẳng muốn phụ rượu trong ly.
Một kiếp nhân sinh chẳng khác gì một mớ hỗn độn
Ko làm nô lệ cho cô đơn, cũng chẳng làm quỷ cô độc

…..

(Lượt xem 289 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *