Chuyện cổ Phật gia: Vì sao Đức Phật dạy “Thân người là khó được nhất”? – Tâm Linh Cuộc Sống


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004421216{main}( ).../index.php:0
20.0006422976require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.558660635184require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.562160694904include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.703962262584the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.704062263840apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Phật_dạy “Thân người là khó được nhất”?\nKhi còn tại thế #Đức_Phật từng giảng: “Thân người là khó đắc nhất”. Thoạt nghe người ta không khỏi thắc mắc “Chẳng phải mình đang là người sao, tại sao lại còn khó được”? Kỳ thực, hàm ý của Đức Phật rất rộng lớn, sâu xa… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu nội hàm của câu “Thân '... ).../post-template.php:253
70.704062264240WP_Hook->apply_filters( $value = '#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Phật_dạy “Thân người là khó được nhất”?\nKhi còn tại thế #Đức_Phật từng giảng: “Thân người là khó đắc nhất”. Thoạt nghe người ta không khỏi thắc mắc “Chẳng phải mình đang là người sao, tại sao lại còn khó được”? Kỳ thực, hàm ý của Đức Phật rất rộng lớn, sâu xa… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu nội hàm của câu “Thân '..., $args = [0 => '#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Phật_dạy “Thân người là khó được nhất”?\nKhi còn tại thế #Đức_Phật từng giảng: “Thân người là khó đắc nhất”. Thoạt nghe người ta không khỏi thắc mắc “Chẳng phải mình đang là người sao, tại sao lại còn khó được”? Kỳ thực, hàm ý của Đức Phật rất rộng lớn, sâu xa… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu nội hàm của câu “Thân '...] ).../plugin.php:189
80.726262277328SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="jrSjQsDSeY8" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Ph�'... ).../class-wp-hook.php:303
90.738963711744SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="jrSjQsDSeY8" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Ph�'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.739163714896preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="jrSjQsDSeY8" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Ph�'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

#Chuyện_cổ_Phật_gia: Vì sao Đức #Phật_dạy “Thân người là khó được nhất”?
Khi còn tại thế #Đức_Phật từng giảng: “Thân người là khó đắc nhất”. Thoạt nghe người ta không khỏi thắc mắc “Chẳng phải mình đang là người sao, tại sao lại còn khó được”? Kỳ thực, hàm ý của Đức Phật rất rộng lớn, sâu xa… Xin mời quý thính giả cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu nội hàm của câu “Thân người là khó được nhất” trong video ngày hôm nay.
Xin mời các bạn lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi.

🔔 hãy đăng ký kênh #Tâm_Linh_Cuộc_Sống vàn Youtube để xem thêm nhiều video mới mỗi ngày từ chúng tôi bạn nhé!
👉 Đăng ký Tâm Linh Cuộc Sống: https://youtube.com/thuvientamlinh?sub_confirmation=1
==
Nội dung bản quyền tuân theo giấy phép chuẩn của Youtube. Mọi thông tin liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

(Lượt xem 13 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *