#1045: Tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002421208{main}( ).../index.php:0
20.0003422968require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.594260356480require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.599060416456include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.749761839760the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.749861842808apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát\nQuý vị thân mến, trong cuộc sống, thiện lương luôn tồn tại, dùng tâm cảm thụ, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau. Tâm tồn thiện lương, chúng ta nhất định có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cuộc sống; từ bỏ thiện lương, sinh mệnh của chúng ta sẽ tối tăm u ám, hễ bước vào thế giới v�'... ).../post-template.php:253
70.749861843208WP_Hook->apply_filters( $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát\nQuý vị thân mến, trong cuộc sống, thiện lương luôn tồn tại, dùng tâm cảm thụ, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau. Tâm tồn thiện lương, chúng ta nhất định có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cuộc sống; từ bỏ thiện lương, sinh mệnh của chúng ta sẽ tối tăm u ám, hễ bước vào thế giới v�'..., $args = [0 => '��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát\nQuý vị thân mến, trong cuộc sống, thiện lương luôn tồn tại, dùng tâm cảm thụ, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau. Tâm tồn thiện lương, chúng ta nhất định có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cuộc sống; từ bỏ thiện lương, sinh mệnh của chúng ta sẽ tối tăm u ám, hễ bước vào thế giới v�'...] ).../plugin.php:189
80.771961861616SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="EqBDqV4C9mI" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm'... ).../class-wp-hook.php:303
90.789163298080SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="EqBDqV4C9mI" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.789363310960preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="EqBDqV4C9mI" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

🌌 Lắng đọng đêm về số 1045: Tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát
Quý vị thân mến, trong cuộc sống, thiện lương luôn tồn tại, dùng tâm cảm thụ, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau. Tâm tồn thiện lương, chúng ta nhất định có thể lĩnh hội được ý nghĩa của cuộc sống; từ bỏ thiện lương, sinh mệnh của chúng ta sẽ tối tăm u ám, hễ bước vào thế giới vội vã là sẽ không lưu lại chút gì tốt đẹp. Do đó, cuộc sống cần thiện lương, làm người càng cần phải lương thiện. Mong rằng câu chuyện của chúng tôi hôm nay sẽ giúp quý vị an tĩnh lại, tâm mang đủ thiện lương, cảnh sẽ hóa hung thành cát. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

🔔 Đăng ký kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1

XEM THÊM  Tập Cận Bình yết kiến Trụ vương
XEM THÊM  Bí ẩn Kinh Dịch (P.3): Bài học về quyền lực và tiền bạc của quẻ Càn Vi Thiên - DKN TV

🔎 Xem thêm: https://www.dkn.tv/van-hoa/tam-mang-du-thien-luong-canh-se-hoa-hung-thanh-cat.html

❂ CÁC KÊNH CHÍNH THỨC ❂
   ► Website:  https://dkn.tv
► Fanpage: https://www.facebook.com/DKNNewsVietnamese
► Group: https://www.facebook.com/groups/466636967605720
Kênh tổng hợp: https://www.youtube.com/DKNTiVi?sub_confirmation=1
► Kênh tin tức: https://www.youtube.com/DKNNews?sub_confirmation=1
► Kênh video: https://www.youtube.com/DKNVideo?sub_confirmation=1
► Kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1
Safechat: https://safechat.com/channel/2741554723248578560
► Ứng dụng iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dkn-tv/id1293841919?mt=8
► Ứng dụng Android: https://mapp.dkn.tv/dkn.apk
─────────────────────────────────────
#langdongdemve #dkn #dknaudio #dknvideo #dknnews #audio #radio #chuyenkehangdem #truyendemkhuya #kechuyendemkhuya #thanhamhyvong

(Lượt xem 80 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *