#1038: Bí quyết trị quốc của người xưa, xã hội không có lấy một kẻ trộm


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005421056{main}( ).../index.php:0
20.0007422816require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.534360653720require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.537860713440include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
50.684962173184the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
60.685062177256apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí quyết trị quốc của người xưa, xã hội không có lấy một kẻ trộm\nQuý vị thân mến, cổ kim Đông Tây, đạo trị quốc có hai tư tưởng: Đức trị và Pháp trị. Nguyên tố trung tâm của một chế độ, một quốc gia là con người. Sự phát triển của con người có tính thống nhất với sự phát triển của xã hội. Để ước chế con người thì có hai con đường: Một cách l'... ).../post-template.php:253
70.685062177656WP_Hook->apply_filters( $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí quyết trị quốc của người xưa, xã hội không có lấy một kẻ trộm\nQuý vị thân mến, cổ kim Đông Tây, đạo trị quốc có hai tư tưởng: Đức trị và Pháp trị. Nguyên tố trung tâm của một chế độ, một quốc gia là con người. Sự phát triển của con người có tính thống nhất với sự phát triển của xã hội. Để ước chế con người thì có hai con đường: Một cách l'..., $args = [0 => '��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí quyết trị quốc của người xưa, xã hội không có lấy một kẻ trộm\nQuý vị thân mến, cổ kim Đông Tây, đạo trị quốc có hai tư tưởng: Đức trị và Pháp trị. Nguyên tố trung tâm của một chế độ, một quốc gia là con người. Sự phát triển của con người có tính thống nhất với sự phát triển của xã hội. Để ước chế con người thì có hai con đường: Một cách l'...] ).../plugin.php:189
80.703462196248SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="tto0T7mIr8k" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí q'... ).../class-wp-hook.php:303
90.719563632712SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="tto0T7mIr8k" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí q'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
100.719663645592preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="tto0T7mIr8k" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1038: Bí q'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

🌌 Lắng đọng đêm về số 1038: Bí quyết trị quốc của người xưa, xã hội không có lấy một kẻ trộm
Quý vị thân mến, cổ kim Đông Tây, đạo trị quốc có hai tư tưởng: Đức trị và Pháp trị. Nguyên tố trung tâm của một chế độ, một quốc gia là con người. Sự phát triển của con người có tính thống nhất với sự phát triển của xã hội. Để ước chế con người thì có hai con đường: Một cách là nâng cao tu dưỡng đạo đức bản thân, để mỗi cá nhân đều trở thành bậc quân tử khiêm nhường, ôn hòa như ngọc quý; Một cách khác là dùng ngoại lực ước chế, đó chính là các thiết chế và pháp luật quốc gia. Vậy bí quyết trị quốc của người xưa như thế nào mà “Đêm ngủ không cần đóng cửa, ngoài đường không nhặt của rơi?”. Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng đọng đêm về.

🔔 Đăng ký kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1

XEM THÊM  Lắng đọng đêm về #112
XEM THÊM  Đại Phật Lạc Sơn trấn thủy quái, nhiều lần rơi lệ trước kiếp nạn của con người 😥

🔎 Xem thêm: https://www.dkn.tv/van-hoa/nguoi-xua-tri-quoc-nhu-the-nao-ma-dem-ngu-khong-can-dong-cua-ngoai-duong-khong-nhat-cua-roi.html

❂ CÁC KÊNH CHÍNH THỨC ❂
   ► Website:  https://dkn.tv
► Fanpage: https://www.facebook.com/DKNNewsVietnamese
► Group: https://www.facebook.com/groups/466636967605720
Kênh tổng hợp: https://www.youtube.com/DKNTiVi?sub_confirmation=1
► Kênh tin tức: https://www.youtube.com/DKNNews?sub_confirmation=1
► Kênh video: https://www.youtube.com/DKNVideo?sub_confirmation=1
► Kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1
Safechat: https://safechat.com/channel/2741554723248578560
► Ứng dụng iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dkn-tv/id1293841919?mt=8
► Ứng dụng Android: https://mapp.dkn.tv/dkn.apk
─────────────────────────────────────
#langdongdemve #dkn #dknaudio #dknvideo #dknnews #audio #radio #chuyenkehangdem #truyendemkhuya #kechuyendemkhuya #thanhamhyvong

(Lượt xem 47 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *