#1037: GIẢI MÃ TÂY DU KÝ: Vì sao yêu quái cũng có thể ‘phù hộ’ cho con người?


( ! ) Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004421376{main}( ).../index.php:0
20.0006423136require( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-blog-header.php ).../index.php:17
31.174560673384require_once( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
41.179160733488include( '/home/vietthu1/thuvientamlinh.net/wp-content/themes/hotnews/single.php ).../template-loader.php:106
51.399262181744the_content( $more_link_text = ???, $strip_teaser = ??? ).../single.php:45
61.399562185816apply_filters( $hook_name = 'the_content', $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢI Mà TÂY DU KÝ: Vì sao yêu quái cũng có thể ‘phù hộ’ cho con người?\nQuý vị thân mến, Tây du ký viết về hành trình thỉnh chân kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó tái hiện sinh động cảnh giới mỹ diệu của Thần Phật từ bi quảng đại, đối lập với thế giới âm ám của những loài quỷ quái yêu ma, đan xen cùng những hỉ nộ ai lạc nơi thế gian con ng�'... ).../post-template.php:253
71.399562186216WP_Hook->apply_filters( $value = '��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢI Mà TÂY DU KÝ: Vì sao yêu quái cũng có thể ‘phù hộ’ cho con người?\nQuý vị thân mến, Tây du ký viết về hành trình thỉnh chân kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó tái hiện sinh động cảnh giới mỹ diệu của Thần Phật từ bi quảng đại, đối lập với thế giới âm ám của những loài quỷ quái yêu ma, đan xen cùng những hỉ nộ ai lạc nơi thế gian con ng�'..., $args = [0 => '��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢI Mà TÂY DU KÝ: Vì sao yêu quái cũng có thể ‘phù hộ’ cho con người?\nQuý vị thân mến, Tây du ký viết về hành trình thỉnh chân kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó tái hiện sinh động cảnh giới mỹ diệu của Thần Phật từ bi quảng đại, đối lập với thế giới âm ám của những loài quỷ quái yêu ma, đan xen cùng những hỉ nộ ai lạc nơi thế gian con ng�'...] ).../plugin.php:189
81.425362204632SEOAutoLinks->SEOAutoLinks_the_content_filter( $text = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="QufXRhiXGWo" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢ'... ).../class-wp-hook.php:303
91.449763645192SEOAutoTextFilter( $options = ['post' => 'on', 'postself' => 'on', 'page' => 'on', 'pageself' => '', 'comment' => '', 'excludeheading' => 'on', 'lposts' => 'on', 'lpages' => 'on', 'lcats' => 'on', 'ltags' => '', 'ignore' => '', 'ignorepost' => '', 'maxlinks' => '7', 'maxsingle' => '2', 'minusage' => '2', 'customkey' => 'safechat, https://bit.ly/tlcs-safechat\r\nThư Viện Tâm Linh, https://thuvientamlinh.net\r\nTHUVIENTAMLINH.NET, https://thuvientamlinh.net\r\ntâm linh cuộc sống, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nkênh, https://thuvientamlinh.net/tlcs\r\nbí ẩn, https://thuvientamlinh.net/bi-an/\r\ntu luyện, https://thuvientamlinh.net/cau-chuyen-tu-luyen/\r\ndự ngôn, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên đoán, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\ntiên tri, https://thuvientamlinh.net/du-ngon/\r\nbói toán, https://t'..., 'customkey_preventduplicatelink' => '', 'customkey_url' => '', 'customkey_url_value' => '', 'customkey_url_datetime' => '', 'nofoln' => '', 'nofolo' => 'on', 'blankn' => '', 'blanko' => 'on', 'onlysingle' => 'on', 'casesens' => '', 'allowfeed' => 'on', 'maxsingleurl' => '2'], $result = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="QufXRhiXGWo" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢ'... ).../wpa-seo-auto-linker.php:265
101.450063658072preg_replace_callback( $regex = '%<a(\\s+.*?href=\\S(?!https://thuvientamlinh.net))%i', $callback = '<a rel="nofollow"\\1', $subject = '<div class="ccb_single_video_player " data-controls="1" data-autohide="0" data-fs="1" data-theme="dark" data-color="red" data-iv_load_policy="1" data-modestbranding="1" data-rel="0" data-showinfo="0" data-autoplay="1" data-disablekb="0" data-nocookie="0" data-aspect_ratio="16x9" data-width="640" data-video_position="above-content" data-volume="100" data-video_id="QufXRhiXGWo" style="width:640px; height:360px; max-width:100%;"><!-- player container --></div>\n<p>��� Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢ'... ).../wpa-seo-auto-linker-functions.php:36

🌌 Lắng đọng đêm về số 1037: GIẢI MÃ TÂY DU KÝ: Vì sao yêu quái cũng có thể ‘phù hộ’ cho con người?
Quý vị thân mến, Tây du ký viết về hành trình thỉnh chân kinh của thầy trò Đường Tăng, qua đó tái hiện sinh động cảnh giới mỹ diệu của Thần Phật từ bi quảng đại, đối lập với thế giới âm ám của những loài quỷ quái yêu ma, đan xen cùng những hỉ nộ ai lạc nơi thế gian con người. Có thể nói, ai đọc hiểu Tây du ký, người ấy thực sự có thể nhìn thấu những ảo vọng và huyễn hoặc cõi hồng trần, giác ngộ rất nhiều đạo lý. Trong cuốn tiểu thuyết dài 100 hồi này, nhiều lần các đấng Giác Giả đã triển hiện Thần tích, cứu độ sinh linh trong biển khổ, ví như cố sự Quán m Bồ Tát hiện thân xách làn cá, thu phục yêu quái sông Thông Thiên. Tuy nhiên, một điều lạ lùng là không ít lần, yêu quái cũng “phù hộ” cho con người mưa thuận gió hoà, an cư lạc nghiệp. Vì sao chúng lại “tốt bụng” như thế? Phải chăng có huyền cơ nào ẩn sau mà tác giả Ngô Thừa n muốn gửi gắm tới chúng ta? Xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng đọng đêm về.

🔔 Đăng ký kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1

XEM THÊM  Lắng đọng đêm về số 682: Tới tuổi 60, có 4 điều ‘thiên cơ’ cần giữ chắc để sống ung dung
XEM THÊM  Lắng đọng đêm về số 655: Lời khôn lời dại từ miệng bay ra, phúc họa trong đời là từ khẩu nghiệp

🔎 Xem thêm: [Link bài]

XEM THÊM  Lắng đọng đêm về số 714: Đạo Trời đãi người cần cù, Đạo Đất đền đáp người thiện lương

❂ CÁC KÊNH CHÍNH THỨC ❂
   ► Website:  https://dkn.tv
► Fanpage: https://www.facebook.com/DKNNewsVietnamese
► Group: https://www.facebook.com/groups/466636967605720
Kênh tổng hợp: https://www.youtube.com/DKNTiVi?sub_confirmation=1
► Kênh tin tức: https://www.youtube.com/DKNNews?sub_confirmation=1
► Kênh video: https://www.youtube.com/DKNVideo?sub_confirmation=1
► Kênh “Lắng đọng đêm về”: https://www.youtube.com/LangDongDemVe?sub_confirmation=1
Safechat: https://safechat.com/channel/2741554723248578560
► Ứng dụng iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dkn-tv/id1293841919?mt=8
► Ứng dụng Android: https://mapp.dkn.tv/dkn.apk
─────────────────────────────────────
#langdongdemve #dkn #dknaudio #dknvideo #dknnews #audio #radio #chuyenkehangdem #truyendemkhuya #kechuyendemkhuya #thanhamhyvong

(Lượt xem 42 Hôm nay 1)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *